Úřední deska

Obec Jiříkov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
19.08.2022 Oznámení o přerušení dodávky el. proudu
17.08.2022 Hlášení místního rozhalsu k výročí okupace 1968 (21.8.)
12.08.2022 Oznámení Dovolená účetní od 15.8.-19.8.2022
11.08.2022 Změna vývozu komunálního odpadu OD 7.9.2022
29.07.2022 Rozpočtové opatření č.4.2022
29.07.2022 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Změna územního plánu obce PASEKA
19.07.2022 Usnesení z 5.zasedání zastupitelstva obce Jiříkov, konaného dne 13.7.2022
19.07.2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí
19.07.2022 Jmenování zapisovatele okrskoví volební komise
19.07.2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků