Úřední deska

Obec Jiříkov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
13.11.2018 Sdružení obcí Rymařovska -Návrh střednědobého výhledu na léta 2020-2022
13.11.2018 Sdružení obcí Rýmařovska - ROZPOČET NA ROK 2019 - NÁVRH
09.11.2018 Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
01.11.2018 Obecně závazná vyhláška obce č.1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy...
01.11.2018 Jednací řád zastupitelstva obce Jiříkov
01.11.2018 Usnesení ustavujícího zasedání ZO Jiříkov konaného dne 31.10.2018
01.11.2018 Výběrové řízení - Zadávací dokumentace - na satavební práce "Přestavba buduvy Zdravotního střediska č.p. 86 na Obecní úřad Jiříkov" III. kolo R2018
18.10.2018 Schválené rozpočtové opatření č. 8
08.10.2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018
06.10.2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Jiříkov