Úřední deska

Obec Jiříkov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
18.09.2020 Knihovna Jiříkov otevírací doba září 2020
16.09.2020 ČEZ DISTRIBUCE - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
14.09.2020 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Jiříkov, konaného dne 9.9.2020
04.09.2020 Veřejná vyhláška -Magistrát města Přerova , správce místních poplatků
31.08.2020 Rozpočtové opatření č.7/2020
18.08.2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
11.08.2020 JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
11.08.2020 Informace o době a místě konámí voleb - VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
10.08.2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby so Zastupitelstev krajů
07.08.2020 Mimořádné opatření č.19/2020