Úřední deska

Obec Jiříkov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
08.06.2021 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJŇOVÁNÍ
07.06.2021 Závěrečný účet obce Jiříkov za rok 2020
07.06.2021 Závěrečný účet -výkaz Fin2-12M sestavený k 31.12.2021
07.06.2021 Závěrečný účet za rok 2020- sestava
07.06.2021 Závěrečný účet za rok 2020 -Protokol o schvalování závěrky za rok 2020
03.06.2021 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JIŘÍKOV NA ROKY 2021-2027
03.06.2021 Usnesení z 3.zasedání ZO Jiříkov konaného dne 31.5.2021
03.06.2021 Orgazační řád zastupitelstva obce Jiříkov
31.05.2021 Rozpočtové opatření č.2/2021
28.05.2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek