Úřední deska

Obec Jiříkov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
16.01.2019 O Z N Á M E N Í o obnově katastrálního operátu novým mapováním na části katastrálního území Paseka u Šternberka.