Úřední deska

Obec Jiříkov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
19.02.2020 SMLOUVA- o poskytnutí návratné finanční výpomoci - příloha č.2 Výzvy
19.02.2020 Žádost o beúročnou půjčku na výměnu kotlů v obci Jiříkov- příloha č.1 Výzvy
19.02.2020 VÝZVA - Program bezúročných půjček na výměnu kotlů v obci Jiříkov