Úřední deska

Obec Jiříkov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
03.11.2017 Záměr pronájmu pozemků k.ú. Těchanov p.č. 482/3