Úřední deska

Obec Jiříkov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
22.06.2022 Závěrečný účet za rok 2021 sestava
22.06.2022 Závěrečný účet - Protokol o schvalování závěrky za rok 2021
22.06.2022 Závěrečný účet obce Jiříkov za rok 2021
04.05.2022 Závěrečný účet - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jiříkov za rok 2021
04.05.2022 Závěrečný účet -Výkaz Fin 2-12M, -12-2021 k 31.12.2021