Úřední deska

Obec Jiříkov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
10.03.2020 Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Jiříkov, konného dne 4.3.2020
10.03.2020 COVID -19 základní informace
19.02.2020 Ropočtové opatření č.1. /2020
19.02.2020 SMLOUVA- o poskytnutí návratné finanční výpomoci - příloha č.2 Výzvy
19.02.2020 Žádost o beúročnou půjčku na výměnu kotlů v obci Jiříkov- příloha č.1 Výzvy
19.02.2020 VÝZVA - Program bezúročných půjček na výměnu kotlů v obci Jiříkov
18.02.2020 Usnesení z 1. zasedání ZO Jiříkov v roce 2020 dne 17.2.2020
10.01.2020 stanovení přechodné úpravy DZ
08.01.2020 Obec Jiříkov - OZV č.6 /2019 o nočním klidu
08.01.2020 SOR - OZNÁMENÍ o zveřejnění dokumentů SOR