Úřední deska

Obec Jiříkov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
01.12.2017 Obecně závazná vyhláška obce č.1/2017 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, odpadů
24.05.2017 Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích
08.09.2016 Obecně závazná vyhláška Obce Jiříkov č.1/2016 o ochraně nočního klidu a regulací hlučných činností
08.09.2016 Obecně závazná vyhláška obce Jiříkov č.2/2016
22.09.2015 Obecně závazná vyhláška č.1/2015 obce Jiříkov, kterou se vydává požární řád obce