Úřední deska

Obec Jiříkov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
09.11.2017 Návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2017
24.05.2017 Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích
16.12.2016 Obecně závazná vyhláška č.3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru a odstraňování komunálních odpadů
08.09.2016 Obecně závazná vyhláška Obce Jiříkov č.1/2016 o ochraně nočního klidu a regulací hlučných činností
08.09.2016 Obecně závazná vyhláška obce Jiříkov č.2/2016
22.09.2015 Obecně závazná vyhláška č.1/2015 obce Jiříkov, kterou se vydává požární řád obce