Úřední deska

Obec Jiříkov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
23.02.2021 Obecně závazná vyhláška obce Jiříkov č.2/2021 o nočním klidu
23.02.2021 Obecně závazná vyhláška obce Jiříkov č.1 /2021 o místním poplatku z pobytu
16.11.2020 OZV obce Jiříkov č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunílních odpadů
09.12.2019 Obec Jiříkov - OZV č.4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
09.12.2019 Obec Jiříkov - OZV č.5/2019 - o místním poplatku ze vstupného
09.12.2019 Obec Jiříkov - OZV č.3/2019 omístním poplatku z pobytu
09.12.2019 Obec Jiříkov -OZV č.1/2019 - o místním poplatku ze psů
08.09.2016 Obecně závazná vyhláška obce Jiříkov č.2/2016
22.09.2015 Obecně závazná vyhláška č.1/2015 obce Jiříkov, kterou se vydává požární řád obce