Úřední deska na webu

Prohlášení o přístupnosti


Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky spojené se službou Úřední deska na webu.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 29.2.2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (společností ALIS spol. s r.o.). Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na technického provozovatele

ALIS spol. s r.o.
Mariánská 538
470 01 Česká Lípa
Telefon: 487 823 806
E-mail: webmaster@alis.cz
Web: www.alis.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 se obracejte na:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Informace prezentované v jiných formátech

Na stránkách služby Úřední deska jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje nebo jsou příliš velké a proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk. Tyto soubory jsou vystavovány uživateli služby (města, obce), provozovatel služby nenese odpovědnost za jejich obsah a formu.

K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader.