Úřední deska

Obec Jiříkov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
10.04.2018 Rozpočtové opatření č.1 - 2018
06.04.2018 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2018-2022
07.12.2017 Schválený rozpočet R 2018
05.06.2017 Návrh závěrečný účet obce Jiříkov za rok 2016
17.05.2017 Fin 2-12 M -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
17.05.2017 Plnění příjmů a výdajů za období 1.-12.2016
17.05.2017 Plnění rozpočtu za období 1.-12.2016
17.05.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za dne 28.2.2017