Úřední deska

Obec Jiříkov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
25.02.2019 Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací za rok 2018
20.07.2017 Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.