Úřední deska

Obec Jiříkov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
07.08.2020 Mimořádné opatření č.19/2020
24.07.2020 Mimořádné opatření č. 17/2020 KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
29.06.2020 Mimořádné opatření č.11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
26.04.2020 Obecná doporučení pro seniory - chraňte se před nákazou
27.03.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření vyjímky z uzavření obchodu
27.03.2020 Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
27.03.2020 Finanční úřad - ,,odevzdání daňových přiznání v pracovních dnech - sběrné boxy umístěné v budovách FÚ"
26.03.2020 INFORMACE Lékárny AVION v Rýmařově
25.03.2020 KONTAKTY NA KRIZOVÉ LINKY
20.03.2020 Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami