Úřední deska

Obec Jiříkov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
14.09.2017 Rozpočtové opatření č.4
20.07.2017 Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
19.07.2017 Usnesení z 5. zasedaní ZO Jiříkov v roce 2017 konaného dne 12.7.2017 v KD Jiříkov
01.07.2017 Rozpočtové opatření č.3
13.06.2017 Usnesení ze 4. zasedání ZO Jiříkov v roce 2017 konaného dne 12.6.2017 v KD Jiříkov
05.06.2017 Návrh závěrečný účet obce Jiříkov za rok 2016
02.06.2017 Rozpočtové opatření č.2
24.05.2017 Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích
22.05.2017 Podmínky dotací na zateplování bytových domů - MMR
17.05.2017 Fin 2-12 M -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu