Úřední deska

Obec Jiříkov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
28.03.2019 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 - obec Jiříkov
21.03.2019 Stanovení minimálního počtu členů OVK
21.03.2019 Jmenovaní zapisovatele okrskové volební komise
20.03.2019 Usnesení z 2. zasedání ZO Jiříkov v roce 2019 konaného dne 18.3.2019
28.02.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 obce Jiříkov
25.02.2019 Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací za rok 2019
01.02.2019 Obecně závazná vyhláška obce Jiříkov č.1/2019 o nočním klidu
01.02.2019 Usnesení z 1. zasedání ZO Jiříkov v roce 2019 ze dne 28.1.2019
16.01.2019 O Z N Á M E N Í o obnově katastrálního operátu novým mapováním na části katastrálního území Paseka u Šternberka.
03.01.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů SOR