Úřední deska

Obec Jiříkov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
22.05.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jiříkov za rok 2018
22.05.2019 VÝKAZ FIN 2-12M sestavený k 31.12.2018
23.04.2019 Schválené rozpočtové opatření 3/2019 - Obec Jiříkov
04.04.2019 Opatření obecné povahy
28.03.2019 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 - obec Jiříkov
20.03.2019 Usnesení z 2. zasedání ZO Jiříkov v roce 2019 konaného dne 18.3.2019
28.02.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 obce Jiříkov
25.02.2019 Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací za rok 2018
01.02.2019 Obecně závazná vyhláška obce Jiříkov č.1/2019 o nočním klidu
01.02.2019 Usnesení z 1. zasedání ZO Jiříkov v roce 2019 ze dne 28.1.2019