Úřední deska

Obec Jiříkov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
05.03.2020 Zadávací dokumentace veřejné zakázky ,, Oprava opěrné zdi a plotu u pomníku na par. č. 540/2 k.ú. v Sovinci obec Jiříkov"
05.03.2020 Zadávací dokumentace veřejné zakázky ,, Rekonstrukce místních komunikací obce Jiříkov a rekonstrukce ostatních ploch obce Jiříkov"