Úřední deska

Obec Krompach

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
06.12.2023 Veřejné zasedání č. 10_2023 dne 13.11.2023
27.11.2023 Návrh rozpočtu 2024
27.11.2023 Revize katastru nemovitostí a její dopad na daň z nemovitých věcí
23.11.2023 Záměr prodeje pozemku
23.11.2023 „Oznámení o výjezdech do Nového Boru“
15.11.2023 Rozpočtové opatření č. 7_2023
15.11.2023 Usnesení č. 10_2023 ze dne 13.11.2023
14.11.2023 Oznámení o výběru dodavatele „Zpevněná plocha u »kravína«“
14.11.2023 Oznámení o výběru dodavatele „Oprava komunikace Hřebenovka a oprava komunikace na p.č. 1940/1 v k.ú. Krompach – 2.etapa“
08.11.2023 Smlouva o dílo Krompach - rekonstrukce vodovodu