Úřední deska

Obec Krompach

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
14.11.2023 Oznámení o výběru dodavatele „Zpevněná plocha u »kravína«“
14.11.2023 Oznámení o výběru dodavatele „Oprava komunikace Hřebenovka a oprava komunikace na p.č. 1940/1 v k.ú. Krompach – 2.etapa“
10.10.2023 „Zpevněná plocha u »kravína«“
27.09.2023 Oprava komunikace Hřebenovka a oprava komunikace na p.č. 1940/1 v k.ú. Krompach – 2.etapa
17.08.2023 Oznámení o výběru dodavatele "Krompach - rekonstrukce vodovodu"
26.07.2023 "Krompach - rekonstrukce vodovodu"
02.11.2022 Protokol z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu: Oprava komunikace na p.č. 1931/1 v k.ú. Krompach - 2.etapa
05.04.2018 Oznámení o výběru dodavatele akce Krompach kanalizace Valy II.