Úřední deska

Obec Krompach

Nová úřední deska obce Krompach od 1.2.2018.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
26.07.2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo : Oprava komunikace na p.č. 1391/1 v k.ú. Krompach.
01.04.2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: Oprava komunikace na p.č. 1391/1 v k.ú. Krompach.
14.01.2021 Smlouva o dílo na akci - Oprava komunikace na p.č. 1931/1 v k.ú. Krompach.
06.11.2020 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci : Stavební úpravy objektu st.p.č. 65
04.09.2020 Smlouva o dílo - "Stavební úpravy obkektu st.p.č. 65 za účelem užívání technické čety".
13.05.2020 Smlouva o dílo - Krompach - dostavba kanalizace z p.p.č. 496/1.
25.09.2019 Smlouva o dílo Krompach - oprava vodovodu 4.etapa
25.09.2019 Smlouva o dílo Krompach - oprava vodovodu 5.etapa
25.03.2019 Smlouva o dílo: Krompach - oprava vodovodu 3.etapa
12.03.2019 Smlouva o dílo Krompach kanalizace Valy II - 2.etapa