Úřední deska

Obec Krompach

Nová úřední deska obce Krompach od 1.2.2018.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
19.09.2018 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Krompach kanalizace Valy II - 1. etapa
15.08.2018 Smlouva o dílo Krompach - park u pomníku T.G. Masaryka.
25.05.2018 Smlouva o dílo Krompach kanalizace Valy II - 1 etapa.
09.05.2018 Smlouva o dílo č. 2018 - 01
20.11.2017 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, Rekonstrukce vodovodu 1. etapa