Úřední deska

Obec Krompach

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
07.02.2024 Smlouva o dílo - „Oprava komunikace Hřebenovka a oprava komunikace na p.č. 1940/1 v k.ú. Krompach – 2.etapa“
07.02.2024 Smlouva o dílo - „Zpevněná plocha u »kravína«“
07.02.2024 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo Krompach dostavba kanalizace z p.p.č. 495/1 - 2 .etapa
08.11.2023 Smlouva o dílo Krompach - rekonstrukce vodovodu
09.12.2022 Smlouva o dílo na akci: Oprava komunikace na p.č. 1931/1 v k.ú. krompach - 2.etapa
09.08.2022 Kupní smlouva: Krompach - Dopravní automobil
11.07.2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci Oprava komunikace na p.č. 1940_1 v k.ú. Krompach 1
28.02.2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Krompach dostavba kanalizace z p.p.č. 495/1 - 2 .etapa
10.12.2021 Smlouva o dílo na akci: Krompach-dostavba kanalizace na p.p.č. 495/1 - 2.etapa
02.12.2021 Smlouva o dílo na akci: Oprava komunikace na p.č. 1940/1 v k.ú. Krompach