Úřední deska

Obec Krompach

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
09.12.2022 Smlouva o dílo na akci: Oprava komunikace na p.č. 1931/1 v k.ú. krompach - 2.etapa
09.08.2022 Kupní smlouva: Krompach - Dopravní automobil
11.07.2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci Oprava komunikace na p.č. 1940_1 v k.ú. Krompach 1
28.02.2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Krompach dostavba kanalizace z p.p.č. 495/1 - 2 .etapa
10.12.2021 Smlouva o dílo na akci: Krompach-dostavba kanalizace na p.p.č. 495/1 - 2.etapa
02.12.2021 Smlouva o dílo na akci: Oprava komunikace na p.č. 1940/1 v k.ú. Krompach
26.07.2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo : Oprava komunikace na p.č. 1391/1 v k.ú. Krompach.
01.04.2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: Oprava komunikace na p.č. 1391/1 v k.ú. Krompach.
14.01.2021 Smlouva o dílo na akci - Oprava komunikace na p.č. 1931/1 v k.ú. Krompach.
06.11.2020 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci : Stavební úpravy objektu st.p.č. 65