Úřední deska

Obec Krompach

Nová úřední deska obce Krompach od 1.2.2018.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
19.03.2020 PREVENTIVNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NEMOCI COVID - 19
18.03.2020 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
17.03.2020 ZÁKAZ VSTUPU, POBYTU A POHYBU BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST
12.03.2020 PŘIJATÁ KRIZOVÁ OPATŘENÍ
10.03.2020 Mimořádná opatření
28.02.2020 Výroční zpráva za rok 2019
27.02.2020 Vzory smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadní vody.
27.02.2020 Čestné prohlášení o způsobu pozbytí psa.
27.02.2020 Přiznání k místnímu poplatku ze psů.
18.02.2020 Přiznání k poplatku z pobytu 1.1.2020