Úřední deska

Obec Krompach

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
14.02.2024 4/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
14.02.2024 5/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
14.02.2024 1/2023 Nařízení obce Krompach kterým se ruší Obecně závazná vyhláška o výši koeficientů, kterými se násobí sazba daně z nemovitosti, stanovená zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších právních předpisů
07.02.2024 Smlouva o dílo - „Oprava komunikace Hřebenovka a oprava komunikace na p.č. 1940/1 v k.ú. Krompach – 2.etapa“
07.02.2024 Smlouva o dílo - „Zpevněná plocha u »kravína«“
07.02.2024 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo Krompach dostavba kanalizace z p.p.č. 495/1 - 2 .etapa
20.12.2023 Usnesení č. 11_2023 ze dne 15.12.2023
18.12.2023 Rozpočet na rok 2024 Svazek obcí Novoborska
18.12.2023 Střednědobý rozpočtový výhled na období 2025 - 2026 Svazek obcí Novoborska
18.12.2023 Rozpočtové opatření 2023-2 Svazek obcí Novoborska