Úřední deska

Obec Krompach

Nová úřední deska obce Krompach od 1.2.2018.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
21.09.2018 Usnesení č.7 ze dne 13.9.2018.
20.09.2018 Rozpočtové opatření č.5/2018
20.09.2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
19.09.2018 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Krompach kanalizace Valy II - 1. etapa
19.09.2018 Reklamační řád
12.09.2018 Svolání OVK
10.09.2018 Žádost o zveřejnění oznámení
24.08.2018 Oznámení hejtmana LK.
15.08.2018 Smlouva o dílo Krompach - park u pomníku T.G. Masaryka.
08.08.2018 Usnesení č.6/2018