Úřední deska

Obec Krompach

Nová úřední deska obce Krompach od 1.2.2018.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
14.11.2018 Veřejné zasedání 22.11.2018
03.11.2018 Usnesení ZO Krompach z ustavujícího zasedání dne 30.10.2018
09.10.2018 Usnesení č. 8 ze dne 2.10.2018
06.10.2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
21.09.2018 Usnesení č.7 ze dne 13.9.2018.
20.09.2018 Rozpočtové opatření č.5/2018
20.09.2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
19.09.2018 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Krompach kanalizace Valy II - 1. etapa
19.09.2018 Reklamační řád
12.09.2018 Svolání OVK