Úřední deska

Obec Krompach

Nová úřední deska obce Krompach od 1.2.2018.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
13.09.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
11.09.2019 Oznámení o připojení na veřejnou kanalizační síť
05.09.2019 Poolení zvláštního užívání pozemní komunikace.
04.09.2019 Oznameni o zahajeni
04.09.2019 Opatření obecné povahy
27.08.2019 Žádost na základě zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů č.j. 8811/2019.
13.08.2019 Smlouva o dílo Krompach - oprava vodovodu 4. etapa
26.07.2019 Usnesení č.5/2019 ze dne 18.7.2019.
26.07.2019 Rozpočtové opatření č.3/2019
19.07.2019 Závěrečný účet za rok 2018