Úřední deska

Obec Krompach

Nová úřední deska obce Krompach od 1.2.2018.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
28.05.2020 Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy MUNO 22848/2020
25.05.2020 Rozhodnutí o povolení lovu vyjmenovaných geograficky nepůvodních živočichů na území RP Liberecko
15.05.2020 Stanovení přechodné úpravy provizu na silnicích v Libereckém kraji (hraniční přechody).
13.05.2020 Usnesení č.2/2020 ze dne 7.5.2020
13.05.2020 Smlouva o dílo - Krompach - dostavba kanalizace z p.p.č. 496/1.
24.03.2020 Lékaři ze Cvikova nás prosí:
24.03.2020 Stanovisko ke KOMUNÁLNÍMU ODPADU v souvislosti COVID-19
24.03.2020 Informace o zahájení omezeného provozu OÚ Krompach
19.03.2020 DŮRAZNÉ DOPORUČENÍ OMEZIT KRÁTKODOBÉ REKREAČNÍ A VÍKENDOVÉ POBYTY V OBCI KROMPACH
19.03.2020 PREVENTIVNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NEMOCI COVID - 19