Úřední deska

Obec Krompach

Nová úřední deska obce Krompach od 1.2.2018.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
24.03.2020 Lékaři ze Cvikova nás prosí:
24.03.2020 Stanovisko ke KOMUNÁLNÍMU ODPADU v souvislosti COVID-19
24.03.2020 Informace o zahájení omezeného provozu OÚ Krompach
19.03.2020 DŮRAZNÉ DOPORUČENÍ OMEZIT KRÁTKODOBÉ REKREAČNÍ A VÍKENDOVÉ POBYTY V OBCI KROMPACH
19.03.2020 PREVENTIVNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NEMOCI COVID - 19
18.03.2020 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
17.03.2020 ZÁKAZ VSTUPU, POBYTU A POHYBU BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST
12.03.2020 PŘIJATÁ KRIZOVÁ OPATŘENÍ
12.03.2020 VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU
10.03.2020 Mimořádná opatření