Úřední deska

Obec Krompach

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
18.12.2023 Rozpočtové opatření č. 8_2023
16.12.2023 Schválený rozpočet obce na rok 2024
15.11.2023 Rozpočtové opatření č. 7_2023
15.11.2023 Usnesení č. 10_2023 ze dne 13.11.2023
14.11.2023 Oznámení o výběru dodavatele „Zpevněná plocha u »kravína«“
14.11.2023 Oznámení o výběru dodavatele „Oprava komunikace Hřebenovka a oprava komunikace na p.č. 1940/1 v k.ú. Krompach – 2.etapa“
08.11.2023 Smlouva o dílo Krompach - rekonstrukce vodovodu
12.10.2023 Žádost o zveřejnění výzvy k ořezům stromoví
10.10.2023 „Zpevněná plocha u »kravína«“
27.09.2023 Oprava komunikace Hřebenovka a oprava komunikace na p.č. 1940/1 v k.ú. Krompach – 2.etapa