Úřední deska

Obec Krompach

Nová úřední deska obce Krompach od 1.2.2018.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
30.07.2021 Směrnice o stanovení cen vodného a stočného č. 1/2021
27.02.2020 Vzory smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadní vody.
11.09.2019 Oznámení o připojení na veřejnou kanalizační síť
19.09.2018 Reklamační řád
04.07.2018 Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce Krompach na období 2018-2027.