Úřední deska

Obec Krompach

Nová úřední deska obce Krompach od 1.2.2018.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
18.11.2022 Rozpočtové opatření č. 5/2022 ze dne 14.11.2022
04.11.2022 Opatření obecné povahy 1/2022
02.11.2022 Protokol z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu: Oprava komunikace na p.č. 1931/1 v k.ú. Krompach - 2.etapa
02.11.2022 Usnesení zastupitelstva obce Krompach z ustavujícího zasedání dne 26.10..2022
21.10.2022 Směrnice o stanovení ceníku úhrad za zřízení věcných břemen-služebnosti na nemovitostech ve vlastnictví obce Krompach.
21.10.2022 Obecně závazná vyhláška č. 3_2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
21.10.2022 Směrnice o stanovení vodného a stočného OÚ Krompach 1_2022
14.10.2022 Žádost o zveřejnění výzvy k ořezům stromoví
24.09.2022 Zápis o výsledku voleb do ZO - Krompach
07.09.2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Krompach 2022