Úřední deska

Obec Krompach

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
28.07.2023 Směrnice o stanovení výše cen prodeje a pachtu pozemků ve vlastmictví obce Krompach č. 2/2023
28.07.2023 Směrnice o stanovení cen vodného a stočného 1/2023
17.04.2023 Jednací řád Zastupitelstva obce Krompach
08.03.2023 Metodický pokyn starosty obce k realizaci veřejných zakázek na obci Krompach
08.03.2023 Organizační řád obce Krompach
14.12.2022 o stanovení obecního systému odpadového hostpodářství
21.10.2022 Směrnice o stanovení ceníku úhrad za zřízení věcných břemen-služebnosti na nemovitostech ve vlastnictví obce Krompach.
21.10.2022 Obecně závazná vyhláška č. 3_2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
06.01.2022 OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
24.11.2021 Směrnice o poskytování finančních darů a příspěvků z rozpočtu obce Krompach č. 1/2018