Úřední deska

Obec Krompach

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
28.02.2024 Směrnice obce Krompach k dani z přidané hodnoty č. 2_2024
28.02.2024 Směrnice obce Krompach o oběhu účetních dokladů č. 1_2024
14.02.2024 6/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
14.02.2024 2/2023 Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
14.02.2024 3/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
14.02.2024 4/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
14.02.2024 5/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
14.02.2024 1/2023 Nařízení obce Krompach kterým se ruší Obecně závazná vyhláška o výši koeficientů, kterými se násobí sazba daně z nemovitosti, stanovená zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších právních předpisů
28.07.2023 Směrnice o stanovení výše cen prodeje a pachtu pozemků ve vlastmictví obce Krompach č. 2/2023
28.07.2023 Směrnice o stanovení cen vodného a stočného 1/2023