Úřední deska

Obec Krompach

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
04.11.2022 Opatření obecné povahy 1/2022
02.11.2022 Protokol z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu: Oprava komunikace na p.č. 1931/1 v k.ú. Krompach - 2.etapa
02.11.2022 Usnesení zastupitelstva obce Krompach z ustavujícího zasedání dne 26.10..2022
21.10.2022 Směrnice o stanovení ceníku úhrad za zřízení věcných břemen-služebnosti na nemovitostech ve vlastnictví obce Krompach.
21.10.2022 Obecně závazná vyhláška č. 3_2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
14.10.2022 Žádost o zveřejnění výzvy k ořezům stromoví
09.08.2022 Kupní smlouva: Krompach - Dopravní automobil
28.07.2022 Usnesení č. 6/2022 ze dne 21.7.2022
25.07.2022 Rozpočtové opatření č. 6.7.2022 ze dne 21.7.2022
11.07.2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci Oprava komunikace na p.č. 1940_1 v k.ú. Krompach 1