Úřední deska

Obec Jiříkov

Záměr pachtu pozemků KÚ Těchanov, KÚ Sovinec, KÚ Křížov u Sovince

Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 12.09.2023
  • 28.09.2023

« Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce