Úřední deska

Obec Jiříkov

Záměr prodeje pozemku KÚ SOVINEC

Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 26.04.2023
  • 13.06.2023

« Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce