Úřední deska

Obec Jiříkov

Záměr pachtu pozemků KÚ Sovinec

Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 16.01.2023

« Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce