Úřední deska

Obec Jiříkov

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise- volba prezidenta ČR

Volby


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 15.11.2022
  • 20.02.2023

« Volby