Úřední deska

Obec Jiříkov

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR

Volby


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 15.11.2022

« Volby