Úřední deska

Obec Jiříkov

Záměr prodeje pozemku KÚ Jiříkov u Rýmařova , KÚ Sovinec

Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 20.09.2022

« Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce