Úřední deska

Obec Jiříkov

řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Změna územního plánu obce PASEKA

Veřejné vyhlášky


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 29.07.2022

« Veřejné vyhlášky