Úřední deska

Obec Jiříkov

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí

Volby


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 19.07.2022

« Volby