Úřední deska

Obec Jiříkov

Povinné očkování psů proti vzteklině dne 18.5.2022

Oznámení


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 26.04.2022
  • 19.05.2022

« Oznámení