Úřední deska

Obec Jiříkov

OZV obce Jiříkov č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunílních odpadů


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 16.11.2020

Zpět na seznam