Úřední deska

Obec Krompach

Nová úřední deska obce Krompach od 1.2.2018.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
22.02.2021 Veřejné zasedání dne 2.3.2021
14.01.2021 Smlouva o dílo na akci - Oprava komunikace na p.č. 1931/1 v k.ú. Krompach.
30.12.2020 Rozpočtové opatření č.5/2020
21.12.2020 Pasport komunikací obce Krompach
17.12.2020 SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED OBCE KROMPACH NA r. 2021-2023
17.12.2020 SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE KROMPACH NA ROK 2021
17.12.2020 USNESENÍ č. 6/2020 ze dne 7.12.2020
15.12.2020 USNESENÍ VLÁDY ČR č.532-537 ze dne 14.12.2020
01.12.2020 Projekt Okolo Hvozdu - fotodokumentace realizace stavby
23.11.2020 USNESENÍ VLÁDY ČR č. 1195 ze dne 20.11.2020