Úřední deska

Obec Krompach

Nová úřední deska obce Krompach od 1.2.2018.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
08.03.2023 Metodický pokyn starosty obce k realizaci veřejných zakázek na obci Krompach
21.10.2022 Směrnice o stanovení ceníku úhrad za zřízení věcných břemen-služebnosti na nemovitostech ve vlastnictví obce Krompach.
21.10.2022 Směrnice o stanovení vodného a stočného OÚ Krompach 1_2022
24.11.2021 Směrnice o stanovení výše cen prodeje a pachtu pozemků ve vlastmictví obce Krompach č. 2/2021
24.11.2021 Směrnice o poskytování finančních darů a příspěvků z rozpočtu obce Krompach č. 1/2018