Úřední deska

Obec Krompach

Oznámení o výběru dodavatele „Oprava komunikace Hřebenovka a oprava komunikace na p.č. 1940/1 v k.ú. Krompach – 2.etapa“

Veřejné zakázky

057/2023


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 14.11.2023

« Veřejné zakázky