Úřední deska

Obec Krompach

Nová úřední deska obce Krompach od 1.2.2018.

Protokol z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu: Oprava komunikace na p.č. 1931/1 v k.ú. Krompach - 2.etapa

Veřejné zakázky


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 02.11.2022

« Veřejné zakázky