Úřední deska

Obec Patokryje

obec pro život

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
21.10.2020 21.11.2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
19.10.2020 05.11.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - silnice 2021
14.10.2020 14.11.2020 Rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje č. 146/2020
13.10.2020 03.11.2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
09.10.2020 26.10.2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
01.10.2020 01.11.2020 Usnesení vlády ČR - sbírka 158/2020
25.09.2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
22.09.2020 30.10.2020 ČEZ Distribuce, a.s. - Výzva k provedení ořezu
28.07.2020 01.01.2023 Opatření obecné povahy MZE č.j. 33784/2020-MZE-16212
01.07.2020 Oznámení o vyvěšení dle zák. 250/2000 Sb.