Úřední deska

Obec Patokryje

obec pro život

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
11.05.2020 Oznámení o vyvěšení dle zák. 250/2000 Sb.
11.05.2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
04.05.2020 07.06.2020 SVS, a s. - Vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019
09.04.2020 17.06.2020 Návrh na Závěrečný účet za rok 2019 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
31.03.2020 MZČR - prodloužení mimořádných opatření
24.03.2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 23. března 2020
19.03.2020 Rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje - 1/2020; 2/2020; 3/2020
13.03.2020 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu a o přijetí krizových opatření
10.03.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
10.02.2020 Termíny zasedání Zastupitelstva obce Patokryje v roce 2020