Úřední deska

Obec Patokryje

obec pro život

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
07.11.2018 Záměr prodejep. p. č. 396/31 o výměře 332 m2;p. p. č. 396/32 o výměře 383 m2;a st. p. č. 34, vč. budovy s č.p.38, o výměře 479 m2, to vše v k.ú. Patokryje
01.11.2018 Nařízení obce č. 1/2018 - Tržní řád
05.10.2018 Rozpočtové opatření č. 3
05.10.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018
06.09.2018 ČEZ Distribuce,a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
22.06.2018 Závěrečný účet obce za rok 2017 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
08.06.2018 Rozpočtové opatření č. 2
29.03.2018 Rozpočtové opatření č. 1
22.01.2018 Rozpočtové opatření č. 5
07.01.2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020