Úřední deska

Obec Patokryje

obec pro život

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
22.07.2019 Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitých věcí v k.ú. Patokryje
09.07.2019 Oznámení o vyvěšení dle zák. 250/2000 Sb.
09.07.2019 Závěrečný účet obce za rok 2018 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
21.06.2019 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
12.06.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
29.04.2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
04.04.2019 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství ČR
26.02.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
14.01.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2018
14.01.2019 Rozpočet obce na rok 2019