Úřední deska

Obec Patokryje

obec pro život

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
03.08.2020 03.10.2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
29.07.2020 14.08.2020 KUUK - ZZŘ - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020
28.07.2020 01.01.2023 Opatření obecné povahy MZE č.j. 33784/2020-MZE-16212
23.07.2020 Mimořádné opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
22.07.2020 10.08.2020 Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy "2.aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje"
01.07.2020 Oznámení o vyvěšení dle zák. 250/2000 Sb.
01.07.2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
01.07.2020 Závěrečný účet obce za rok 2019 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
11.05.2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
10.03.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020