Úřední deska

Obec Patokryje

obec pro život

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
25.03.2020 25.04.2020 Oznámení záměru „Rozšíření manipulační plochy v areálu Obrnice — poslední etapa”
24.03.2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 23. března 2020
19.03.2020 Rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje - 1/2020; 2/2020; 3/2020
13.03.2020 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu a o přijetí krizových opatření
10.02.2020 Termíny zasedání Zastupitelstva obce Patokryje v roce 2020
03.01.2020 Oznámení o vyvěšení dle zák. 250/2000 Sb.
03.01.2020 Rozpočtové opatření č. 6/2019
17.12.2019 Rozpočet obce na rok 2020
17.12.2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022
10.12.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství