Úřední deska

Obec Patokryje

obec pro život

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
21.05.2019 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje - úterý 28. května 2019
17.05.2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Patokryje
09.05.2019 Návrh na závěrečný účet obce + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
30.04.2019 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018
29.04.2019 Oznámení o vyvěšení dle zák. 250/2000 Sb.
29.04.2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
25.04.2019 Veřejná vyhláška - FÚ Most
04.04.2019 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství ČR
26.02.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
14.01.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2018