Úřední deska

Obec Patokryje

obec pro život

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
30.04.2019 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018