Úřední deska

Obec Patokryje

obec pro život

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
09.05.2019 Návrh na závěrečný účet obce + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
22.06.2018 Závěrečný účet obce za rok 2017 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017