Úřední deska

Obec Patokryje

obec pro život

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
09.04.2020 17.06.2020 Návrh na Závěrečný účet za rok 2019 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
09.07.2019 Závěrečný účet obce za rok 2018 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018