Úřední deska

Obec Patokryje

obec pro život

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
22.06.2018 Závěrečný účet obce za rok 2017 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017