Úřední deska

Obec Patokryje

obec pro život

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
27.07.2017 Rozpočtové opatření č. 2
11.05.2017 Rozpočtové opatření č. 1
02.01.2017 Rozpočtový výhled obce na rok 2019
13.09.2016 ÚZSVM-Výzva občanům+seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky