Úřední deska

Obec Patokryje

obec pro život

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
07.01.2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020
13.09.2016 ÚZSVM-Výzva občanům+seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky