Úřední deska

Obec Patokryje

obec pro život

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
29.04.2019 Oznámení o vyvěšení dle zák. 250/2000 Sb.