Úřední deska

Obec Patokryje

obec pro život

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
11.05.2020 Oznámení o vyvěšení dle zák. 250/2000 Sb.