Úřední deska

Obec Patokryje

obec pro život

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
08.03.2021 29.03.2021 Usnesení vlády ČR k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti
03.03.2021 29.03.2021 Usnesení vlády ČR o změně krizového opatření
02.03.2021 29.03.2021 Rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje č.481/2021/COV 19
02.03.2021 29.03.2021 Usnesení vlády ČR o změně krizového opatření
27.02.2021 29.03.2021 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizového opatření
24.02.2021 12.05.2021 Oznámení ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
23.02.2021 11.03.2021 Sbírka zákonů č. 82/2021 a č. 84/2021
08.01.2021 Termíny zasedání Zastupitelstva obce Patokryje v roce 2021
13.09.2016 31.12.2023 ÚZSVM-Výzva občanům+seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky