Úřední deska

Obec Patokryje

obec pro život

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
21.01.2022 11.02.2022 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci - IS ÚCh aglomerace pro období 2021 - 2027
15.12.2021 Plán akcí v roce 2022
13.09.2016 31.12.2023 ÚZSVM-Výzva občanům+seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky