Úřední deska

Obec Patokryje

obec pro život

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
21.06.2019 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
13.09.2016 ÚZSVM-Výzva občanům+seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky