Úřední deska

Obec Krompach

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
02.07.2020 Rozpočtové opatření č.2/2020 ze dne 29.6.2020
30.06.2020 Závěrečný účet za rok 2019
13.05.2020 Usnesení č.2/2020 ze dne 7.5.2020
13.05.2020 Smlouva o dílo - Krompach - dostavba kanalizace z p.p.č. 496/1.
07.05.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
18.03.2020 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
28.02.2020 Výroční zpráva za rok 2019
27.02.2020 Vzory smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadní vody.
27.02.2020 Čestné prohlášení o způsobu pozbytí psa.
27.02.2020 Přiznání k místnímu poplatku ze psů.