Úřední deska

Obec Věrovany

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
20.06.2018 Oznámení společenské akce - pivní slavnosti
15.06.2018 Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018-2022
14.06.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2017 - MK
13.06.2018 Oznámení o konání apolečenské akce - Věrovanské hody
13.06.2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení TP
12.06.2018 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/065835-M
06.06.2018 Veřejná vyhláška - Výzva účastníkům řízení k uplatnění jejich práva - nahlédnutí k podkladům pro rozhodnutí
04.06.2018 Výzva k podání cenové nabídky - VŘ rekonstrukce vodovodního řadu v Drahlově- dodatečné informace
23.05.2018 pověřenec obce Věrovany
23.05.2018 DSO Věrovany, Charváty, Dub nad Moravou- schválený závěrečný účet za rok 2017