Úřední deska

Obec Věrovany

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
13.02.2019 EX 253/18-23 Dr. vyhl.
11.02.2019 Informace o záměru Ol. kraje bezúplatně převést nemov.majetek
11.02.2019 Dokumenty 124 EX 8044/10-275-Dražební vyhláška,276-Žádost o zveřej. DV
08.02.2019 KO - žádost o vyvěšení VV
06.02.2019 EJ_DV 3. soubor pozemků - CITY Tower
05.02.2019 OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu - P4 MK Věrovany
25.01.2019 Rozpočtové opatření č. 4-2018
16.01.2019 DSO - rozpočtové opatření č. 5/2018 a 6/2018
14.01.2019 DSO - Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2019
09.01.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2018