Úřední deska

Obec Věrovany

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
14.06.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2017 - MK
12.06.2018 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/065835-M
24.04.2018 zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné za rok 2017
28.03.2018 Oznámení o zveřejnění schválených RO pro rok 2018 - MK
26.03.2018 Vyřizování cestovních dokladů v roce 2018
22.02.2018 Zaslání aktualizovaného seznamu NIV- ÚZSVM Ostrava
22.12.2017 MK Oznámení o zveřejnění Rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Království pro rok 2018
06.09.2017 ÚZSVM - informace ve věcech majetkových ustanovením § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
20.07.2017 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Sdružení obcí mikroregionu Království za rok 2016
17.03.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu, RO a střednědobého rozpočtu MK Grygov