Úřední deska

Obec Věrovany

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
20.12.2018 Mikroregion Království - schválený rozpočet na 2019 a výhled rozpočtu
05.09.2018 Aktualizovaný seznam NIV
14.06.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2017 - MK
28.03.2018 Oznámení o zveřejnění schválených RO pro rok 2018 - MK
22.02.2018 Zaslání aktualizovaného seznamu NIV- ÚZSVM Ostrava
22.12.2017 MK Oznámení o zveřejnění Rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Království pro rok 2018
06.09.2017 ÚZSVM - informace ve věcech majetkových ustanovením § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
17.03.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu, RO a střednědobého rozpočtu MK Grygov
14.09.2016 ÚZSVM- údaje o věcech nemovitých dle zák.č. 256/2013 Sb., §65, odst.1 a 2
27.11.2015 ÚZSVM- údaje o věcech nemovitých dle zák.č. 256/2013 Sb., §65, odst.1 a 2