Úřední deska

Obec Věrovany

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
10.04.2019 Bobr evropský - výjimka ze zákazu -opatření obecné povahy -prodloužení platnosti povolení -průvodní
03.04.2019 VV-Vyměření místního poplatku - Magistrát města Přerova
04.03.2019 Zaslání aktualizovaného seznamu NIV- ÚZSVM
20.12.2018 Mikroregion Království - schválený rozpočet na 2019 a výhled rozpočtu
05.09.2018 Aktualizovaný seznam NIV
14.06.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2017 - MK
22.02.2018 Zaslání aktualizovaného seznamu NIV- ÚZSVM Ostrava
06.09.2017 ÚZSVM - informace ve věcech majetkových ustanovením § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
14.09.2016 ÚZSVM- údaje o věcech nemovitých dle zák.č. 256/2013 Sb., §65, odst.1 a 2
27.11.2015 ÚZSVM- údaje o věcech nemovitých dle zák.č. 256/2013 Sb., §65, odst.1 a 2