Úřední deska

Obec Věrovany

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
24.04.2018 zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné za rok 2017
23.04.2018 Veřejná vyhláška, daně z nemovitostí 2018
10.04.2018 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou - FÚ Olomouc
29.03.2018 Dokument k vyvěšení na úřední desce - OPRAVENÝ Návrh rozpočtu rok 2018
28.03.2018 Dokument k vyvěšení na úřední desce - Návrh rozpočtu rok 2018 DSO
28.03.2018 Oznámení o zveřejnění schválených RO pro rok 2018 - MK
26.03.2018 Vyřizování cestovních dokladů v roce 2018
22.02.2018 Zaslání aktualizovaného seznamu NIV- ÚZSVM Ostrava
22.12.2017 MK Oznámení o zveřejnění Rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Království pro rok 2018
14.12.2017 DSO - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4/2017 - DSO