Úřední deska

Obec Věrovany

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
03.08.2020 Opatření obecné povahy
10.07.2020 MK - závěrečný účet za rok 2019 - oznámení
14.05.2020 MK zveřejnění oznámení (rozpočet 2020 a rozpočtová opatření)
03.03.2020 ÚZSVM - aktualizované pozemky 2020 Obec Věrovany (seznam NIV - k datu 1.2.2020)
09.12.2019 Opatření obecné povahy
04.06.2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu mikroregionu Království za rok 2018
04.03.2019 ÚZSVM Zaslání aktualizovaného seznamu NIV-
20.12.2018 Mikroregion Království - schválený rozpočet na 2019 a výhled rozpočtu
05.09.2018 ÚZSVNM Ostrava - Aktualizovaný seznam NIV
22.02.2018 ÚZSVM Ostrava -Zaslání aktualizovaného seznamu NIV-