Úřední deska

Obec Věrovany

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
22.11.2018 návratná finanční výpomoc - bezúročná půjčka ZŠ Věrovany
05.09.2018 ÚZSVNM Ostrava - Aktualizovaný seznam NIV
23.05.2018 pověřenec obce Věrovany
23.04.2018 Veřejnoprávní smlouva na inv.dotaci - SDH Nenakonice
22.03.2018 Střednědobý rozpočet ZŠ Věrovany
14.03.2018 Závěrečný účet obce Věrovany za rok 2017
22.02.2018 ÚZSVM Ostrava -Zaslání aktualizovaného seznamu NIV-
06.09.2017 ÚZSVM - informace ve věcech majetkových ustanovením § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
14.09.2016 ÚZSVM- údaje o věcech nemovitých dle zák.č. 256/2013 Sb., §65, odst.1 a 2
27.11.2015 ÚZSVM- údaje o věcech nemovitých dle zák.č. 256/2013 Sb., §65, odst.1 a 2