Úřední deska

Obec Věrovany

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
13.06.2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení TP
06.06.2018 Veřejná vyhláška - Výzva účastníkům řízení k uplatnění jejich práva - nahlédnutí k podkladům pro rozhodnutí
23.05.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu územního plánu Věrovany