Úřední deska

Obec Věrovany

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
06.12.2017 rozhodnutí o umístění stavby: Věrovany - náves, úprava vnn., knn., dts.
05.12.2017 MK - návrh rozpočtu 2018, včetně přílohy k rozpočtu
30.11.2017 Rozhodnutí o umístění stavby: Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu Věrovany.
06.09.2017 ÚZSVM - informace ve věcech majetkových ustanovením § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
08.06.2017 Střednědobý výhled rozpočtu obce Věrovany 2018-2020
14.09.2016 ÚZSVM- údaje o věcech nemovitých dle zák.č. 256/2013 Sb., §65, odst.1 a 2
27.11.2015 ÚZSVM- údaje o věcech nemovitých dle zák.č. 256/2013 Sb., §65, odst.1 a 2
09.06.2014 ÚZSVM- údaje o věcech nemovitých dle zák.č. 256/2013 Sb., §65, odst.1 a 2