Úřední deska

Obec Věrovany

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
21.03.2019 Hospodaření obce Věrovany za rok 2018 - skutečnost
21.03.2019 Střednědobý výhled rozpočet na 2020-2022
21.03.2019 Rozpočet obce Věrovany na rok 2019
04.03.2019 ZŠ Věrovany - rozpočet na rok 2019
04.03.2019 Rozpočet MŠ Věrovany na rok 2019
04.03.2019 Zaslání aktualizovaného seznamu NIV- ÚZSVM
18.02.2019 poplatky a platby v roce 2019
11.02.2019 Dokumenty 124 EX 8044/10-275-Dražební vyhláška,276-Žádost o zveřej. DV
16.01.2019 DSO - rozpočtové opatření č. 5/2018 a 6/2018
14.01.2019 DSO - Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2019