Úřední deska

Obec Věrovany

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
28.03.2018 Hospodaření obce Věrovany za rok 2017 - skutečnost
28.03.2018 Oznámení o zveřejnění schválených RO pro rok 2018 - MK
26.03.2018 Vyřizování cestovních dokladů v roce 2018
22.03.2018 Inv. a neinv. rozpočet ZŠ Věrovany na rok 2018
22.03.2018 Střednědobý rozpočet ZŠ Věrovany
15.03.2018 Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý rozpočet na období 2019-2020
14.03.2018 Závěrečný účet obce Věrovany za rok 2017
22.02.2018 Zaslání aktualizovaného seznamu NIV- ÚZSVM Ostrava
22.12.2017 MK Oznámení o zveřejnění Rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Království pro rok 2018
06.09.2017 ÚZSVM - informace ve věcech majetkových ustanovením § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon